STAS NV Belgium

Career

GET IN TOUCH WITH US

STAS NV Belgium has more than 3000 customers in it’s portfolio and is always looking for service engineers to strengthen our team.

Are you interested, contact us via the contact form.

SHARED AMBITION

JOIN STAS NV Belgium

Are you passionate about what you do, looking for a challenge and want to learn from a leading organization in its field that is working on developing cutting-edge projects all over the globe? Do you thrive in an environment where your vision and input is respected and encouraged? If so, it’s an exciting time to work for us. Check our vacancies and join us!

APPLY FOR

SENIOR SERVICE ENGINEER

JOUW FUNCTIE

Als Service engineer, is je verantwoordelijkheid om de installatie van nieuwe STAS / Aweta machine & productielijnen te realiseren. Je bent de spil in een team vanSTAS / Aweta monteurs, lokale contractors, de projectmanager en de klant en zorgt ervoor dat de nieuwe machines worden opgebouwd en inbedrijf gesteld.

Jouw werk bestaat uit:

 • Opbouwen van nieuwe machines / complete logistieke lijnen bij STAS klanten. Werkzaamheden zullen zowel mechanisch als elektrisch zijn. Meestal werk je met één of meerdere collega’s, vaak ook zullen lokale contractors ondersteunen bij de werkzaamheden.
 • Opstarten van nieuwe machines. Na de zogenaamde IO test zal machine moeten worden opgestart en zul je zorgdragen dat sorteerprogramma’s gemaakt worden waar de eindklant mee kan produceren.
 • Training geven aan klanten. Je zult de operators en het technische team van de klant uitleg geven over machine, hoe deze correct te bedienen en onderhouden.
 • Je rapporteert regelmatig over de voortgang van je werkzaamheden aan de projectcoördinator en projectmanager. Samen zoeken jullie oplossingen voor issues die ontstaan.
 • Na afloop van een klus rapporteer je over uitvoering en geef je terugkoppeling aan de interne afdelingen (montage en engineering) over mogelijke verbeteringen en aandachtspunten.
 • Secundair: 1elijn storingsdienst
 
ONS VOORSTEL
 • Een goed salaris (salarisrange € 3.311,00 – € 3.977,00 op fulltime basis)
 • Vakantiegeld berekend over je brutosalaris
 • Conform het leasereglement en je functie kom je in aanmerking voor een servicebus 
 • Vergoeding voor reizen en verblijven en eventuele overuren
 • Beschikking over een laptop en telefoon voor zakelijk gebruik
 • Overuren worden uitbetaald
 • 20 verlofdagen op fulltime basis
 • STAS NV valt onder de CAO 149.04
 
WAT VRAGEN WIJ:
 • Minimaal A2 werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Mechanische Engineering of Electrotechniek.
 • Je bent in staat om op effectieve wijze, prioriteiten te bepalen. Je overziet de klus die je moet uitvoeren, zowel technisch inhoudelijk als planmatig en houdt continue in de gaten of uitvoering zoals die vooraf is gepland wordt gerealiseerd.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Zelfstandig, resultaatgericht en communicatief vaardig;
 • Reisbereidheid (65% binnen- en 35% buitenland)
 
WIE ZIJN WIJ?

STAS NVBelgium heeft wereldwijd een toonaangevende positie op het gebied van volledig geautomatiseerde en geïntegreerde sorteer- en verpakkingssystemen voor groenten en fruit. De productie-, verkoop- en logistieke kantoren zijn wereldwijd gevestigd in de belangrijkste groente- en fruitgebieden. Bij STAS NV Belgium werken 35 gedreven (technische) professionals.

SOLLICITATIES

Een waanzinnige kans bij een internationaal innovatief bedrijf. Je komt te werken binnen de afdeling Service. Genoeg uitdaging voor een vakspecialist! Word je enthousiast van deze mooie uitdaging? Solliciteer dan nu door een sollicitatieformulier in te vullen en je CV en motivatiebrief te uploaden. Voor meer informatie over deze positie, neem je contact op met Maurice Derden, HR Manager maurice.derden@stasbelgium.eu  

YOUR ROLE

As a Service Engineer you will be responsible for the installation of new STAS / Aweta machines & production lines. You will be the lynchpin in a team of STAS / Aweta mechanics, local contractors, the project manager and the customer, ensuring that the new machines are built and commissioned.

Their work consists of

 • Setting up new machines / complete logistics lines at STAS customers. The work will be both mechanical and electrical. You will usually work with one or more colleagues, often with the support of local contractors.
 • Commissioning of new machines. After the so-called IO test, machines have to be started up and you will ensure that sorting programmes are created that the end customer can produce with.
 • Training customers. You will train operators and the customer’s technical team on how to operate and maintain the machine.
 • You will report regularly to the Project Co-ordinator and Project Manager on the progress of your work. You will work together to find solutions to any problems that arise.
 • At the end of a job, you will report on the execution and give feedback to the internal departments (assembly and engineering) on possible improvements and points to watch out for.
 • Secondary: 1-line breakdown service
OUR OFFER
 • A good salary (salary range €3,311.00 – €3,977.00 on a full-time basis)
 • Holiday pay based on your gross salary
 • You will be entitled to a company car in accordance with the terms of the lease and your position.
 • Travel and subsistence allowance and overtime, if applicable
 • Access to a laptop and phone for business use
 • Overtime is paid
 • 20 days’ leave on a full-time basis
 • STAS NV is covered by collective agreement 149.04.
WHAT WE REQUIRE:
 • A working and thinking level of at least A2, preferably in the field of mechanical or electrical engineering.
 • You will be able to prioritise effectively. You will supervise the work to be done, both technically and in terms of planning, and you will constantly monitor whether the work is being carried out as planned.
 • You have a good command of the Dutch and English languages, both verbally and in writing.
 • Independent, result-oriented and with good communication skills;
 • Willingness to travel (65% national and 35% international)
WHO ARE WE?

STAS NVBelgium is a world leader in fully automated and integrated sorting and packaging systems for fruit and vegetables. Its production, sales and logistics offices are located in the world’s main fruit and vegetable regions. STAS NV Belgium employs 35 motivated (technical) professionals.

SOLICITATIONS

A fantastic opportunity with an international, innovative company. You will work in the service department. Enough challenge for a special trade  Do you want more product information, request a quote or need support? Fill in the form and we’ll contact you.

  Our helpdesk offers telephone support.

  For sales of sorting facilities:

  For sales of orchard sprayers, cutter bars and harvesters:

  Open chat
  Hello 👋
  Can we help you?